Informácie pre chovateľov

V prílohe si môžete stiahnuť informácie pre chovateľov ošípaných:

Informácie pre chovateľov ošípaných

Registrácia chovu

Skip to content