Vyhľadať

Pamiatky a zaujímavosti v obci

Pamätník SNP na Brode

V auguste 1970 bol na Brode, lokalite patriacej do obce Horné Hámre odhalený pamätník na pamiatku hrdinských bojov, ktoré sa na týchto miestach odohrali v dňoch 26. a 27.septembra 1944. Bojov proti nemeckej armáde sa zúčastnil oddiel novobanských partizánov spolu so Slovenskou armádou, ktorú tu zastupovala Trnavská posádka. 

Pamätník zo spišského travertínu je vybudovaný na odbočke do Ostrého Grúňa a v modernom poňatí zobrazuje travertínové päste vyrastajúce priamo zo zeme. Tieto impozantné zdvihnuté päste sú akýmsi výkričníkom dobe, ktorá by sa už nikdy nemala zopakovať. Trnavská posádka, sa ako prvá jednotka Slovenskej armády zo západoslovenského kraja pripojila k Slovenskému národnému povstaniu.Pamätník má teda moderný výtvarný výraz a je dielom Jarmily Podzimkovej – Mráčkovej /1928-1981/, sochárky, ktorá rada tvorila v našom kraji a ona je napríklad aj autorkou pamätníka v Ostrom Grúni.

Pri schvaľovaní už postaveného pamätníka ( boli také pravidlá, že ideologické posúdenie bolo prvoradé ) v roku 1970 vyslovili niektorí vtedajší funkcionári Okresného národného výboru v Žiari nad Hronom pochybnosti nad vyjadrenou myšlienkou pamätníka a začali sa umelkyne pýtať, či tie päste nie sú myslené ako protest proti vstupu Sovietskych, Maďarských, Poľských, Nemeckých a Bulharských vojsk 21. augusta 1968 do Československa, našli sa aj takí, ktorí celkom vážne žiadali pamätník zbúrať. 

V tom čase mladá 42 ročná umelkyňa bola v dosť ťažkej situácii. Podľa ideologických posudzovateľov by to bol v tom období veľký politický priestupok a navyše svoje ona dielo, ktoré vytvorila milovala. Nakoniec si umelkyňa prizvala na pomoc pri vysvetľovaní umeleckého zámeru o stvárnení hrdinstva slovenského národa aj svojho manžela v tom čase plukovníka čs. armády a komisiu presvedčila.

Spomeňme si však na dobu a nálady občanov v roku 1968 a najmä na nálady po vstupe vojsk na naše územie a musí nás napadnúť, že táto udalosť bola silná inšpirácia na vznik tohto diela. V tomto období, teda po vstupe vojsk Jarmila Podzimková – Mráčková , sochu a pamätník tvorila.

Pamätník padlým hrdinom guľometné hniezdo

Nachádza sa na konci obce nad zastavaným územím vpravo nad hlavnou cestou smerom na Veľké Pole. Tento pamätník bol postavený na pamiatku partizánom z guľometného hniezda, ktorí padli v II. sv. vojne počas bojov o oslobodenie v našom regióne a boli prepadnutí miestnymi občanmi z Píly a postrieľaní útokom od tylu guľometného hniezda.

Pamätník padlým hrdinom na cintoríne

nachádza sa pri vchode za vstupnou bránou vľavo na miestnom cintoríne. Bol postavený na pamiatku padlých vojakov trnavskej posádky pri oslobodzovaní našej obce a blízkeho okolia, pričom na základe týchto udalostí mala obec družobnú spoluprácu s mestom Trnava, kde každoročne sa predstavitelia obce stretávali s predstaviteľmi mesta Trnava, resp. príbuzní a žijúci svedkovia členov trnavskej posádky prišli vzdať úctu padlým na pôdu našej obce. 

V tejto súvislosti sa zúčastnili aj opakovane kresťanských obradov a sv. omší, ktoré boli odslúžené na pamiatku zosnulých.

Kaplnka Lurdskej Panny Márie

postavil ju za podpory veriacich učiteľ – organista Anton Špác v r. 1896.

Skip to content