Vyhľadať

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Horné Hámre má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo nachádzajúce sa na doméne www.hornehamre.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Na webových stránkach sa nachádzajú informácie aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF, v ktorých sú uvedené rôzne formuláre a žiadosti sú určené a vhodné najmä pre tlač. Na prehliadanie týchto dokumentov je možné použiť aplikácie Acrobat Reader alebo Word Viewer, prípadne integrované aplikácie a doplnky pre prehliadače, ktoré sú určené na prehliadnutie takýchto dokumentov.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 19.10.2022

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 20.10.2022

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou Webového sídla nás, prosím, kontaktujte na emailovej adrese: michallipjansky@gmail.com

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Skip to content