Vyhľadať

Zber odpadu

Informácie o zbere odpadov

V rámci separovaných komodít odpadu je potrebnéseparovať okrem plastov, skla a papiera aj komoditu odpadov s názvom KOVY a TETRAPAKY. Na tento druh separovaného odpadu sú určené červené vrecia, ktoré si môžete prevziať osobne na tunajšom obecnom úrade v úradných hodinách. Taktiež budú vrecia doručené aj do domácností. Po naplnení červených smetných vriec je potrebné ich pripojiť k zvozu separovaného odpadu, ktorý sa vykonáva v našej obci vždy 1 x do mesiaca.

Informácie o separovaní

Konzervy, kovové dózy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, sponky, spinky, špendlíky, plechovky od nealko nápojov, piva, energetických nápojov a pod. Ďalej alobal z čokolád, žuvačiek a keksov, viečka z jogurtov, paštét, šalátov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, staré kľúče, zámky, ventily, kelímky z čajových sviečok a pod.

Medzi separovaný odpad TETRAPAKY patria:
Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov a pod.

Ako správne separovať?
  • do vriec na separovaný odpad vkladať iba to, čo je uvedené na letáčiku
  • do kontajnerov na separovaný odpad vkladať iba to, čo je uvedené na nálepke
  • kartón poskladať a uložiť medzi kontajnery na separovaný odpad, alebo vyložiť spolu s vrecami
  • čo nie je uvedené na letáčiku a nálepke vyhodiť do komunálneho odpadu
  • nezamieňať si vrecia a kontajnery na separovaný odpad s nádobami na zmesový komunálny odpad
Prečo iba to, čo je uvedené na letáčiku a nálepke?
  • len na tieto materiály máme odberateľov
  • ostatné skončí aj tak na skládke odpadu
  • ušetríme peniaze za prevážanie a triedenie

Najčastejšie materiály, ktoré sa objavujú v separovanom odpade a nepatria tam:

Papier: vrecia od stavebných materiálov, použité jednorazové plienky, vreckovky,

Sklo: tabuľové sklo, zrkadlo, keramika, autosklo

Kovové obaly: obaly od sprayov, obaly od farieb, lepidiel

Plasty: penový polystryrén, obaly od motorových olejov, hračky, rúry, lišty, plastový nábytok, plastové tašky a vrecúška, fólie, umelé kvety, tvarované podložky z bonboniér, cukroviniek, plexisklo, plasty z áut, plastový riad, vedrá

Kovy a tetrapaky:
áno: konzervy, plechovky, alobal, obaly od mlieka, džúsov, víčka z jogurtov
nie: obaly z korenín, sáčkových polievok, kávy a pod
Skip to content