Vyhľadať

Kultúrny dom

Kultúrny dom obce Horné Hámre

Kultúrny dom  sa nachádza priamo v centre obce. Zároveň slúži ako Obecný úrad.

V kultúrnom dome sa stretávajú poslanci Obecného zastupiteľstva na svojich pracovných zasadnutiach. Obecný úrad tu poriada akcie pre deti ako napr. Maškarný ples, Medzinárodný deň detí, Mikuláš. Pre starších tu býva Fašiangová a Hodová zábava, ktorú zvykne poriadať Obecný hasičský zbor, v spolupráci s miestnym krčmárom. Pre ženy a matky býva posedenie alebo kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa žien a Dňa matiek. Pre dôchodcov sa poriadava posedenie pri príležitosti Mesiaca október – Mesiac úcty k starším spojené s kultúrnou vložkou.

Členovia ZO JDS Slovensko v Horných Hámroch tu poriadajú svoje schôdze a zábavné programy pre starších občanov.

Skip to content