Vyhľadať

Projekty EÚ

Názov projektu

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Horné Hámre

 • Názov prijímateľa:     Obec Horné Hámre
 • Výška COV:                  329 322,24 EUR
 • Výška NFP:                  312 856,13 EUR
 • Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 04/2022 – 05/2023

Hlavný cieľ projektu: Predmetom a cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Horné Hámre. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu a budova, pôvodne energetickej triedy „B“ bude zaradená do triedy „A1“. Výsledkom projektu bude zrealizovanie 7 opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu:

 • zateplenie obvodových stien
 • osadenie nových výplní otvorov obvodového plášťa doteraz nevymenených
 • zateplenie strešného plášťa
 • rekonštrukcia prípravy TÚV s využitím OZE a vykurovania
 • inštalácia rekuperačného vetrania objektu
 • modernizácia osvetlenia
 • inštalácia lokálneho zdroja energie (fotovoltaické panely)

Projekt je podporený z Operačného programu Kvalita životného prostrediaEurópskeho fondu regionálneho rozvoja. www.op-kzp.sk, www.siea.sk      

Skip to content