Vyhľadať

Geografické údaje o obci Horné Hámre

Aktuálne informácie o našej obci

 • Rozloha obce je 1967 ha
 • Stred obce leží 272 m. n. m., ostatné časti chotára od 255 do 673 m. n. m.
 • Počet obyvateľov  – 610
 • Horné Hámre ležia na styku Pohronského Inovca a Vtáčnika v doline Kľakovského potoka
 • Najstarší písomne doložený údaj o existencii obce Horné Hámre pochádza z roku 1391
 • Obyvatelia boli pôvodom drevorubači a uhliari, neskôr baníci a spracovatelia vyťaženej rudy z miestnych a iných baní
 • V roku 1601 mala obec mlyn a 68 domov, v roku 1720 mala už 4 mlyny na obilie i na rudu, 17 remeselníkov, 3 obchodníkov a 2 baníkov

V obci sa nachádza

r. 1985 – výstavba objektu Materskej školy v rámci akcie „Z“ prostredníctvom domácich občanov, ktorí dobrovoľne vykonali práce zdarma pri výstavbe celého objektu, kolaudácia a ukončenie bolo v roku 1988. Od roku 1989 začala plniť funkciu terajšej jednotriednej materskej školy s kapacitou 30.

V obci za futbalovým štadiónom pri bývalej železničke sa nachádza vyasfaltované tenisové ihrisko, ktoré sa využíva pre rôzne druhy športu celoročne, napr. tenis, nohejbal a v zime ako klzisko a ľadová plocha pre hokej. Toto bolo do roku 2001 antukového povrchu, a keďže bolo nefunkčné, v r. 2001 došlo k vyasfaltovaniu povrchu a odvodneniu jeho okolia za účelom lepšej celoročnej funkčnosti tohto areálu. Areál sa využíva aj na kultúrne a športové akcie v obci, ako napr. stretnutie chatárov, nohejbalový turnaj, atď…

V r. 2002 bol v obci vybudovaný starý objekt kolkárne, kde sa každoročne organizovali kolkárske preteky pod záštitou DHZ Horné Hámre, pričom v dôsledku zničenia objektu v r. 2002 došlo k rekonštrukcii a vybudovaniu nového typu kolkárne, ktorá má automatické stavanie kolov.

Organizácie v obci

 • od roku 1970- TJ Klas Horné Hámre
 • r. 1932 vznikol DHZ v Horných Hámroch, v súčasnosti má 77 členov, ktorí našu obec aktívne reprezentujú na súťažiach a umiestňujú sa na popredných miestach
 • Spevácky súbor seniorov „Zvončeky“ – reprezentácia obce v rámci ZO JDS Slovenska
 • Kultúrny dom – obecný úrad /stretnutia obecného zastupiteľstva, kultúrne programy, zábavy, schôdze aj JDS/
 • Obec – súčasť Mikroregiónu Kľakovská dolina, ako i Združenia obcí Kľakovskej doliny 
Skip to content