Vyhľadať

Obec Horné Hámre

O našej obci

Obec Horné Hámre sa nachádza na strednom slovensku v okrese Žarnovica. Je to obec na vstupe do Kľakovskej doliny. Obec má bohatú históriu, kde prvá zmienka siaha až niekde do 13. storočia. V obci Horné Hámre sa nachádza kostol sv. Martina, ktorý patrí medzi dominanty obce.

Obec má základné občianske vybavenie ako obchod, pošta, materská škola, nájomné byty …

Aktuálne informácie

  • Rozloha obce je 1967 ha
  • Stred obce leží 272 m. n. m., ostatné časti chotára od 255 do 673 m. n. m.
  • Počet obyvateľov  – 610
  • Horné Hámre ležia na styku Pohronského Inovca a Vtáčnika v doline Kľakovského potoka
  • Najstarší písomne doložený údaj o existencii obce Horné Hámre pochádza z roku 1391
  • Obyvatelia boli pôvodom drevorubači a uhliari, neskôr baníci a spracovatelia vyťaženej rudy z miestnych a iných baní
  • V roku 1601 mala obec mlyn a 68 domov, v roku 1720 mala už 4 mlyny na obilie i na rudu, 17 remeselníkov, 3 obchodníkov a 2 baníkov
Skip to content