Vyhľadať

Farnosť sv. Martina

Diecézny biskup udelil všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Online sv. omše vysiela pravidelne napríklad: Farnosť Nová Baňa

Adresa:

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre

Kontakt:

tel. číslo: 0911 838 519
email: horne.hamre@fara.sk

Ďalšie informácie:

číslo účtu:  SK66 0900 0000 0000 7433 8063

Farské oznamy

Skip to content