Vyhľadať

Materská škola Horné Hámre

Vedúci zamestnanci

riaditeľka materskej školy : Michaela Vozárová
vedúca školskej jedálne : Margita Majsniarová

Pedagogickí zamestnanci

Michaela Vozárová, učiteľka materskej školy
Anna Wolfová, učiteľka materskej školy

Prevádzkoví zamestnanci

Margita Majsniarová, školníčka
Anna Fusatá, kuchárka

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

v pracovné dni pondelok až piatok
od 6:30 hod. do 15:30 hod.

telefón: 045 681 3761
email: materska.skola@hornehamre.sk

Fotogaléria

Dôležité informácie

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy Horné Hámre, oznamuje rodičom, že v súlade s § 59        č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude prijímať Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy na školský rok 2024/2025. Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť tu.

Povinné náležitosti uvedené na žiadosti :

  • podpisy oboch zákonných zástupcov /rodičov
  • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať údaj o povinnom  očkovaní

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 môžete podávať v termíne od 17.- 31. mája 2024. Kompletné informácie o zápise nájdete tu.

Súbory na stiahnutie

Skip to content