Materská škola Horné Hámre

Vedúci zamestnanci

riaditeľka materskej školy : Michaela Vozárová
vedúca školskej jedálne : Margita Majsniarová

Pedagogickí zamestnanci

Michaela Vozárová, učiteľka materskej školy
Anna Wolfová, učiteľka materskej školy

Prevádzkoví zamestnanci

Margita Majsniarová, školníčka
Anna Fusatá, kuchárka

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

v pracovné dni pondelok až piatok
od 6:30 hod. do 15:30 hod.

telefón: 045 681 3761
email: materska.skola@hornehamre.sk

Fotogaléria

Dôležité informácie

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašel, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Súbory na stiahnutie