Vyhľadať

Verejné obstarávanie

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

Verejné obstarávanie v našej obci podľa rokov

Skip to content