Vyhľadať

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Hámre č.1/2024 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať návrh VZN obce Horné Hámre č.1/2024 o podmienkach prideľovania nájomných bytov.

Skip to content