Vyhľadať

Obnov dom Mini

Vážení občania, naša obec bola zaradená do programu Obnov dom Mini, ktorá je určená pre nízkopríjmové domácnosti v najviac znečistených oblastiach Banskobystrického a Košického kraja.

Prostredníctvom tohto programu môžete získať príspevok na obnovu domu až do výšky 10 000 €.

Vypĺňanie žiadostí bude možné od 19.07.2024 do 30.08.2024.

Bližšie informácie nájdete v priložených prílohách a na stránke www.obnovdom.sk

Skip to content