Vyhľadať

Oznámenia o mieste uloženia písomnosti

DUPOS dražobná spol. s.r.o. Tomaškovičova č. 17, 917 01 Trvana doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre

Miesto Uloženie zásielky: Obecný úrad Horné Hámre, Pošta Horné Hámre, 966 71, Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka M 02025-2017


Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko, Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre

Miesto Uloženie zásielky: Obecný úrad Horné Hámre, Pošta Horné Hámre, 966 71, Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk 1732230117-Rt

Skip to content