Vyhľadať

Oznámenie o mieste uloženia písomností

Vážení občania, nižšie nájdete zverejnené oznámenia o mieste uloženia písomností. Tieto oznámenia si môžete prezrieť po kliknutí na jednotlivé odkazy nižšie alebo si ich môžete stiahnuť do Vášho zariadenia po kliknutí na tlačidlo „Stiahnuť“.

Okresný súd Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučene s doručenkou do vlastných rúk, opakované doručenie

Okresný súd Žiar nad Hronom, Dukelských hrdinov 322/23, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená úradná zásielka do vlastných rúk, opakované doručenie

Exekútorský úrad Lučenec, JUDr. Jana Debnárová T. Vansovej 2, 984 01 Lučenec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi: 

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: EX 306/2021 EP zr

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Okresný súd, P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi: 

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk, opakované doručenie 12Er/222/13- Doruč. vyjadr.čl.41+Sťažnosť čl. 26.

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Europersonal & Fabrika s.r.o Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančínová Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi::

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka PO14/VN 2032243117 DEK II.

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk ES RZ 2019 2032243117

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Zvolen Ľ. Medveckého 4 Zvolen doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk OZP PO14 2032 062513 VP

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Arriva company Štúrova 72, 949 44 Nitra doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka s doručenkou

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 01 8214213 3 SK

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Remirel s.r.o. náborové centrum Kacvisnkého 15, 08501 Bardejov, P.O.BOX 157 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančíková, Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor Vazovova 9, 81107 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 0
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka EX 585/2014-53 VCZ

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 20, P.O.BOX 247, 974 01 Banská Bystrica
doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Anna Sviňančínová, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka s doručenkou OPrav SV BB/202032327 V IR

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre / POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením, zaradenie 2020/104393

Oznámenie  o mieste uloženia písomnosti


Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka s doručenkou do vlastných rúk s opakovaným doručením rovnopis SK 013489106 SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Manuvia Jobliner s.r.o Staromestská 3, 811 03 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  poistená zásielka /VC707660523SK/

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Martin Mihálik Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk s opakovaným doručením

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. OZP/PO14/RZ
 • 1932381518 LAC

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Skuteckého 956/20, 974 01 Banská Bystrica 1 doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk č. ES RZ 2018 1932381518

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Okresný súd Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 5/1, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/ POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie SK 00 476 685 2 SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  doporučená úradná zásielka OZP/DO/4/ VN 1932046013 DEK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  Upovedomenie o začatí exekúcie, výzva na vyhlásenie o majetku 083 EX 185/19-k

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Arbitrium iustitia s.r.o., Ulica slobody 19, 945 01 Komárno doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre  966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky:  obyčajná zásielka

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Panónska cesta 20, 851 04 Bratislava doručuje písomnosť
verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk ES RZ 2017 1832561018

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk – opakované doručenie 18Er/703/2015-Uznesenie čl. 21-L5/9

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Tibor Hrotko Horné Hámre 96671 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk č. 1832201517 RZ

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


PRIVATdebt s.r.o Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Oznámenie o mieste uloženia písomností


Okresný súd P.O.BOX 35, 965 35 Žiar nad Hronom doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík, Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre/POŠTA Horné Hámre 966 71 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doručenka, doporučene do vlastných rúk, opakované doručenie 9Csp/83/2016-81 Uznesenie L 27/4

Oznámenie o mieste uloženia písomností


Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

 • Adresát zásielky: Miroslav Petrík Horné Hámre 0, 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43793811 4SK, Bratislava 12

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje
písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: obyčajná zásielka

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti


Intrum Slovakia s.r.o P.O.BOX 50, 810 00 Bratislava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou
adresátovi:

 • Adresát zásielky: Ľubomír Šturák Horné Hámre 0 966 71 Horné Hámre
 • Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45
 • Presné označenie zásielky: doporučená zásielka RE 43803374 1SK, Bratislava 12

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Skip to content