Vyhľadať

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VV HH-Katrenovci- Rekonštrukcia a rozšírenie NNS.

Skip to content