Vyhľadať

Oznámenie o zámere obce Horné Hámre predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať oznámenie o zámere obce Horné Hámre predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Skip to content