Vyhľadať

Ponuka na prenájom pozemkov

Vážení občania, v prílohe nájdete aktuálnu ponuku na prenájom pozemkov v obci Horné Hámre.

Záujemcovia o nájom môžu predložiť svoje cenové ponuky v uzavretej obálke na adresu: Obecný úrad, 966 71, Horné Hámre 45, poštou do 15.05.2023 vrátane, alebo osobne do podateľne obecného úradu v Horných Hámroch do 15:00 hod.

Skip to content