Vyhľadať

Uzávierka cesty

Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať a o nasledujúcej uzávierke cesty:

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy zabezpečuje dodávateľskou firmou opravu cesty III/2513 nazvanú Kajlovka v km 7,349-9,972 (od križovatky na Kostivrch po cestu II/512).

Počas predpokladaného trvania prác 17.5. – 1.6.2021 vzhľadom k šírke vozovky bude táto cesta uzavretá. Prosíme občanov aby využívali k presunu na Kostivrch cestu od Novej Bane a rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny zhotoviteľa.

Vopred ďakujeme za pochopenie, výsledkom bude zlepšený komfort pri prejazde týmto úsekom.

Skip to content