Vyhľadať

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
od 25.08.2023 od 07,00 hod do odvolania. Celé znenie dokumentu si môžete prečítať v prílohe.

Skip to content