Vyhľadať

Vysokorýchlostný internet v Kľakovskej doline

Starostovia obcí Kľakovskej doliny (Ján Tomáš, Milan Mokrý, Ján Adámik, Jana Angletová, Ľuboš Haring) sa v Ostrom Grúni dňa 21. januára 2018 stretli s podpredsedom vlády SR pre investície informatizáciu p. Petrom Pellegrinim. Cieľom stretnutia bolo apelovať na vládu SR s cieľom vyriešenia situácie ohľadom vysokorýchlostného internetu. Starostovia poukázali na problém vyradenia našich obcí zo zoznamu tzv. bielych miest. Podpredseda vlády prisľúbil súčinnosť a vyjadril presvedčenie, že vzniknutý problém sa podarí rýchlo vyriešiť. Závažná prekážka ukončenia projektu zavedenia optickej siete do Kľakovskej doliny je Európska legislatíva, ktorá neumožňuje vládnu intervenciu na miestach, kde má záujem investovať súkromný sektor.

Na základe uvedeného prišlo 31. januára 2018 Združeniu obcí Kľakovskej doliny potvrdenie z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktoré konštatuje:

  1. Obce Kľakovskej doliny boli vyradené zo zoznamu tz. bielych miest na základe verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi, ktorí prisľúbili zriadenie vysokorýchlostného internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s
  2. Vysokorýchlostný internet bude zriadený súkromnými telekomunikačnými operátormi v obciach Kľakovskej doliny nasledovne:

Ostrý Grúň a Kľak najneskôr 30.11.2018
Hrabičov najneskôr 30.6.2019
Župkov a Horné Hámre najneskôr 30.9.2019

Uvedené dátumy sú najneskoršie možné a nevylučuje to skoršie pokrytie.

Úrad podpredsedu vlády zároveň prisľúbil vyvinúť maximálne úsilie, aby telekomunikační operátori dodržali stanovené termíny.

Veríme, že dlhoročné úsilie prinesie prvé výsledky už tohto roku a budeme sa môcť tešiť pripojenia porovnateľného s bežným mestským pripojením.

Skip to content