Zámer odpredaja pozemku

V prílohe nájdete zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce:

Zámer odpredaja pozemku .pdf

Skip to content