Zámer odpredaja pozemku

V prílohe nájdete zámer odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce.

  1. Zámer odpredaja.pdf
  2. Zámer odpredaja časti parcely E-KN 330 a 20803
  3. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 3178

Skip to content