Zámer odpredaja pozemku v obci Horné Hámre (C-KN č. 2704)

V prílohe nájdete zámer odpredaja pozemku v obci:

Zámer odpredaja (.pdf)

zamerd 2
Skip to content