Vyhľadať

Čo nepatrí do kuchynského odpadu?

Vážení občania, pre správne triedenie kuchynského odpadu sme si pre Vás pripravili informačný leták, v ktorom nájdete inštrukcie ako správne triediť. Cieľom je predísť jeho znehodnocovaniu a spoločne dosiahnuť čo najväčšiu mieru redukovania odpadu v našich domácnostiach.

Skip to content