Vyhľadať

Informácia pre verejnosť – rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch – Nová Baňa

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať informáciu pre verejnosť a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Predmetom činnosti je rekonštrukcia jestvujúcej vodnej stavby a objektu protipovodňovej ochrany hrádze vodnej nádrže Tajch – Nová Baňa.

Skip to content