Vyhľadať

Monitoring kvality internetového pokrytia

V súvislosti so súčasným nedostatočným pokrytím obcí Kľakovskej doliny dávame na vedomie všetkým občanom regiónu, že s ohľadom na monitorovanie súčasnej nedostatočnej kvality a stability internetu vo všetkých obciach je možné za týmto účelom využiť mobilnú aplikáciu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na web stránke:

https://www.teleoff.gov.sk/

prostredníctvom položky merač internetu ( vľavo dolu ) na linku

https://www.meracinternetu.sk/sk/test

ktorý po vykonaní merania automaticky zaznamená výsledky testu na mape SR, pričom tieto výsledky testov budú podkladom pre štátne orgány v hodnotení a kontrole procesov prijatých opatrení a ohľadom pokrytia územia SR poskytovateľmi služieb – telekomunikačných operátorov. Týmto preto vyzývame občanov regiónu Kľakovskej doliny, aby takto prispeli a pomohli v zabezpečení objektívnych parametrov kvality a stability internetového pokrytia všetkých obcí Kľakovskej doliny. Uvedenú aplikáciu je možné stiahnuť si bezplatne do mobilného telefónu tak vykonať meranie vo všetkých
lokalitách Kľakovskej doliny.


Za spoluprácu a angažovanosť ďakujeme . Pevne veríme, že týmto spôsobom spoločne zabezpečíme dostupnosť vysokorýchlostného a neobmedzeného internetového signálu.

Monitoring kvality pdf. 

Skip to content