Vyhľadať

Na kolkárni bolo veselo

Veru, na kolkárni v Horných Hámroch bolo neobyčajne veselo. V piatkové studené upršané ráno 22.mája 2015 sa stretlo 165 dôchodcov z okresu Žarnovica z 15 Základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby trafili klasickými kolkárskymi guľami „vysnívanú devinu“ koliek, a tým by si omladili svoje seniorské ego.

Presnejšie o spadnutú devinu súťažilo 15 zmiešaných družstiev s 5 súťažiacimi čiže 75 súťažiacich. Ostatní boli hostia, ktorí svojich súťažiacich, priateľov  povzbudzovali k presným hodom gúľ. Medzi fanúšikmi, hosťami boli prítomní aj starostovia obcí odkiaľ súťažiaci pochádzali, pán farár, predseda okresnej organizácie JDS v Žarnovici p. Ing. Jozef Husár CSc. Takmer všetci menovaní boli zároveň aj sponzormi „Tomboly”, ktorej ceny boli vylosované na záver súťaže.

Malým kultúrnym programom prišla súťažiacich pozdraviť skupinka detí z miestnej materskej školy. Po uvítaní starostom obce Horné Hámre Ing. Milanom Mokrým a predsedom okresnej organizácie Ing. Jozefom Husárom CSc. sa súťaž začala. Ako som  spomenula pri hádzaní gúľ sa potilo 75 hráčov, z toho 38 žien a 37 mužov. Hráči si vybojovali poradie nasledovne:

Ženy:

  1. Horniaková z Orovnice s počtom 15 zhodených koliek /v 3 kolách/
  2. Bartková z Horných Hámrov s počtom 13 zhodených koliek /v 3 kolách/
  3. Kleinová z Kopaníc s počtom 12 zhodených koliek  /v 3 kolách/

Muži :

  1. Klein z Kopaníc s počtom 13 zhodených koliek /v 3 kolách/
  2. Adámik zo Župkova s počtom 13 zhodených koliek /v 3 kolách/
  3. Bandzi z Hronského Beňadika s počtom 13 zhodených koliek /v 3 kolách/

Umiestnenie družstiev:

  1. miesto ZO JDS Horné Hámre s počtom 40 zhodených koliek /v 3 kolách/
  2. miesto ZO JDS Kopanice s počtom 37 zhodených koliek /v 3 kolách/
  3. miesto ZO JDS Kľak s počtom 36 zhodených koliek /v 3 kolách/

Umiestnenie ostatných družstiev :

4. miesto Orovnica
5. miesto Hodruša Hámre časť Dolné Hámre
6. miesto Žarnovica
7.-8. miesto Rudno nad Hronom a Hrabičov
9.-10. miesto Hronský Beňadik a Župkov
11. miesto Tekovská Breznica
12. miesto Žarnovická Huta
13. miesto Voznica
14. miesto Ostrý Grúň
15. miesto Nová Baňa

Na dobytie vydaných kalórií slúžilo pečené kuriatko, čokoládový zákusok a káva /čaj/. Nesúťažiaci účastníci si mohli spestriť chvíľke spevom či tancom pri živej hudbe kapely ÚSVIT z Horných Hámrov. Po vyhlásení výsledkov, odovzdaní cien, ako aj rozdaní cien z tomboly sa v popoludňajších hodinách aktívni aj pasívni športovci rozchádzali do svojich domovov plní zážitkov a očakávaní ďalšieho stretnutia seniorov okresu Žarnovica, a to 19. júna 2015 v športovom areáli v Hodruši Hámroch na športovom dni seniorov.

V závere chcem poďakovať usporiadateľom Kolkárskych pretekov seniorov okresu Žarnovica – členom ZO JDS v Horných Hámroch za dobré organizačné zabezpečenie a priebeh podujatia.  Veľké poďakovanie patrí starostovi obce Horné Hámre, ako aj celému vedeniu. Ďakujem aj všetkým účastníkom podujatia, ktorých neodradilo ani zamračené počasie. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí svojim darom prispeli ku kvalite podujatia.

Za organizačný výbor   
Jana Matejčeková
predsedkyňa ZO JDS Horné Hámre

Skip to content