Vyhľadať

Návrhy VZN o daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2024

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať návrhy všeobecne záväzných nariadení o daniach a poplatku za komunálny odpad za rok 2024.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Hámre o miestnych daniach na kalendárny rok 2024

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Hámre o podmienkach určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024

Skip to content