Vyhľadať

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania, príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladovaní krmu, sušení sena a neskoršie aj pri žatevných prácach. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čo sa odráža aj na zvýšenom počte požiarov v tomto období.

Skip to content