Vyhľadať

Oznam o začatí prác na rekonštrukcii NNS Dolný koniec obce Horné Hámre

Vážení občania, dňom 08.07.2024 budú začaté stavebné práce na stavbe Horné Hámre – Dolný koniec – rekonštrukcia NNS. Z toho dôvodu sú v dňoch 08. – 12.07 naplánované odstávky elektriny a to nasledovne.

08.07.2024 – od 7:30 do 17:30

09.07.2024 – od 7:30 do 17:30

10.07.2024 – od 7:30 do 17:30

11.07.2024 – od 7:30 do 17:30

12.07.2024 – od 7:30 do 17:30

V prílohách sú uvedené komplexné informácie o rekonštrukcii NNS a takisto aj o tom, ktorých odberných miest sa dotkne odstávka elektrickej energie vo vyššie uvedených dňoch.

Skip to content