Vyhľadať

Oznámenie o konaní verejného podujatia

Usporiadateľ verejného zábavného, športového alebo kultúrno-spoločenského podujatia v obci Horné Hámre je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obecnému úradu v Horných Hámroch najneskôr 5 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšej lehote.

Dokumenty a tlačivá:

Skip to content