Vyhľadať

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa pobočka Žiar nad Hronom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom doručuje  písomnosť  verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk LAC 1732057513


Firma KORATA Peter Korista 013 31 Divina 451 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko, Horné Hámre 966 71, Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Skip to content