Vyhľadať

Oznámenia o mieste uloženia písomností

DUPOS dražobná spoločnosť s.r.o. Tomaškovičova č.17 917 01 Trnava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk M 02025-2017


Firma KORATA Peter Korista 013 31 Divina 451 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko, Horné Hámre 966 71, Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Skip to content