Warning: exec(): Unable to fork [nice ffmpeg -i '/data/e/4/e47ec469-a3ba-402b-8ef9-9698edf91a6a/hornehamre.sk/web/wp-content/plugins/wp-optimize/images/logo/wpo_logo_small.png' -y -qscale '85' -lossless 0 -compression_level 6 '/data/e/4/e47ec469-a3ba-402b-8ef9-9698edf91a6a/hornehamre.sk/web/wp-content/uploads/wpo/images/wpo_logo_small.png.webp.lossy.webp' 2>&1] in /data/e/4/e47ec469-a3ba-402b-8ef9-9698edf91a6a/hornehamre.sk/web/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/exec-with-fallback/src/ExecWithFallback.php on line 111
Oznámenia o mieste uloženia písomností - obec Horné Hámre

Oznámenia o mieste uloženia písomností

DUPOS dražobná spoločnosť s.r.o. Tomaškovičova č.17 917 01 Trnava doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Ľubomír Šturák, Horné Hámre 0, 96671 Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka do vlastných rúk M 02025-2017


Firma KORATA Peter Korista 013 31 Divina 451 doručuje písomnosť verejnou vyhláškou adresátovi:

Adresát zásielky: Tibor Hrotko, Horné Hámre 966 71, Horné Hámre

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Horné Hámre – POŠTA, 96671 Horné Hámre 45

Presné označenie zásielky: doporučená zásielka

Skip to content