Vyhľadať

Oznámenie o zámere odpredaja pozemku

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať oznámenie o zámere odpredaja pozemku vo vlastníctve obce. O odpredaji rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou.

Skip to content