Vyhľadať

Poďakovanie – MV SR

MV SR sa venuje seniorom celoročne

Ministerstvo vnútra SR sa seniorom, ktorí spadajú do kategórie zákonom chránených osôb (osoba nad 60 rokov) venuje celoročne. Na tejto cieľovej skupine je totiž často páchaná závažná trestná činnosť, ktorá v „lepšom“ prípade končí stratou ich celoživotných úspor, v horších prípadoch tragickejšie.

Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú robia pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít, prednášky, informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu, ktorá však môže byť stále vysoká. Riziko nenahlásenia trestného činu môže byť spojené s osamelo žijúcimi staršími ľuďmi bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi, napríklad v seniorských organizáciách.

Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori na základe nami sprístupnených informácií dokázali čeliť podvodníkom a nenechali sa nachytať. Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už niečo podobné stalo a zo svojho konania sa poučili a zároveň upozorňujú iných, aby boli opatrní.

MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava so seniorskými organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím intenzívnu komunikáciu a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

 

Skip to content