Vyhľadať

Povinnosti pre vlastníkov malých ČOV

Vážení občania, do legislatívy boli začlenené nové povinnosti pre vlastníkov malých čistiarní
odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. V prílohe si môžete prečítať povinnosti vlastníkov takýchto čistiarní odpadových vôd vyplývajúce zo zákona.

Skip to content