Vyhľadať

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 07.05.2024

Vážení občania, pozývame vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 07.05.2024 o 17:00.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie
    programu.
  3. Územný plán obce Horné Hámre
  4. Záver
Skip to content