Vyhľadať

Pozvánky na riadne a ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň:

23.11.2022 o 15:00 hod, tj. streda

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň:

23.11.2022 o 16:00 hod, tj. streda

Skip to content