Vyhľadať

Projektové zámery obce Horné Hámre na roky 2015-2020

Vážení Hámorčania,

Program rozvoja obce je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu obce, prioritné a rozvojové oblasti a strategické ciele ich plnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Vaše podnetné návrhy a pripomienky môžete zasielať na e-mail. a to: anulastefankova@gmail.com

Projektové zámery Obce Horné Hámre na roky 2015 – 2022

Skip to content