Vyhľadať

Registrácia chovu ošípaných

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných – AMO patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Neregistrované chovy ošípaných, ktoré nie sú pod kontrolou patria často medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným, alebo nekomerčným.

Viac v prílohách:

Skip to content