Vyhľadať

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.

Podmienky:

  • čistý mesačný príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima
  • každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, túto riadne plní a to bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt

Upozornenie:

Zdarma je ubytovanie a plná penzia. Dopravu si zabezpečujete individuálne, na vlastné náklady.

plagat-soc-rodiny-pobyty
Skip to content