Vyhľadať

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej jedincami medveďa hnedého

Vážení občania, v prílohe si môžete prečítať Uznesenie vlády Slovenskej republiky k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej jedincami medveďa hnedého.

V prípade spozorovania pohybu jedincov vo vašom katastrálnom území, Vás žiadame o okamžité nahlásenie na okresný úrad Žarnovica telefonicky či emailom.

Od 21 do 26.3.2024 je vyčlenená hliadka z ORPZ Žiar nad Hronom pre okres ZH, ZC a BS, ktorá je oprávnená a povinná  zasiahnuť pri ohrození, života, zdravia a majetku medveďom.

Pohyb môžete tiež ohlásiť na tiesňových linkách 158 a 112.

Skip to content