Vyhľadať

Verejná súťaž – el.energia a plyn

Obec Horné Hámre predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky:

Názov zákazky: Dodávka plynu

Názov zákazky: Elektrické energia

Skip to content