Verejná súťaž – zber odpadu

Obec Horné Hámre predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zber a likvidáciu komunálneho odpadu:

Skip to content