Vyhľadať

Verejná vyhláška

Vážení občania, nižšie nájdete zverejnené dôležité dokumenty a oznámenia. Tieto dokumenty si môžete prezrieť po kliknutí na jednotlivé odkazy nižšie alebo si ich môžete stiahnuť do Vášho zariadenia po kliknutí na tlačidlo „Stiahnuť“.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Anna Sviňančínová


Zahustenie TS Horné Hámre – Húšťavka


Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.


Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Skip to content