Vyhľadať

Výberové konanie konateľ – Sociálny podnik Horné Hámre

Obec Horné Hámre, v zastúpení starostu obce Ing. Milan Mokrý, 966 71 Horné Hámre 45, IČO: 00320641 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Sociálny podnik Horné Hámre s.r.o.

Viac infomácií k výberovému konaniu nájdete v prílohe:

Skip to content