Vyhľadať

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

Starosta Obce Horné Hámre, Ing. Milan Mokrý vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších
zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa /
riaditeľky :

MATERSKEJ ŠKOLY Horné Hámre, Horné Hámre 156, 96671 Horné Hámre

Výberové konanie – pokyny.pdf

Skip to content