Vyhľadať

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa 04.11.2017 v obci Horné Hámre:

1. Celkový počet voličov v našej obci: 529
2. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 229 čo predstavuje 43,28 %
3. Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického
samosprávneho kraja:

1. Miroslav Cimra, Ing. 16 hlasov
2. Kamil Danko 124 hlasov
3. Svetozár Gavora, Ing. 15 hlasov
4. Ján Havran, Mgr. 18 hlasov
5. Miroslav Karáč 7 hlasov
6. Juraj Kološta Mgr. 3 hlasy
7. Rudolf Šniager 21 hlasov
8. Marián Šurjanský, PhDr. 35 hlasov
9. Ján Tomáš, Ing. 170 hlasov

Najviac hlasov získal Ing. Ján Tomáš – 170 hlasov, s druhým najväčším počtom hlasov skončil Kamil Danko – 124 hlasov a tretí skončil PhDr. Marián Šurjanský – 35 hlasov.

4. Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja:

1. Viliam Baňák, Ing. 1 hlas
2. Miroslav Gálik, PaedDr. 3 hlasy
3. Pavel Greksa, Ing. 1 hlas
4. Martin Juhaniak, Mgr. 23 hlasov
5. Michal Kantor, Mgr. 0 hlasov
6. Igor Kašper, Ing. 22 hlasov
7. Martin Klus, doc. PhDr. PhD. MBA 3 hlasy
8. Vojtech Kökény, Mgr. 1 hlas
9. Marián Kotleba, Ing. Mgr. 66 hlasov
10. Ján Lunter, Ing. 88 hlasov
11. Stanislav Mičev, PhDr. PhD. 2 hlasy
12. Zdenek Očovan, Ing. 0 hlasov
13. Alena Pivovarčiová, PhDr. 2 hlasy
14. Ivan Saktor, Mgr. 4 hlasy
15. Jozef Sásik, Ing. 1 hlas
16. Jozef Šimko, JUDr. 1 hlas
17. Milan Urbáni, MUDr. CSc. MPH 2 hlasy

Najviac hlasov získal Ing. Ján Lunter – 88 hlasov, druhý skončil Ing. Mgr. Marian Kotleba – 66 hlasov, tretí skončil Mgr. Martin Juhaniak – 23 hlasov.

Skip to content