Vyhľadať

Výsledky volieb do NR SR

Výsledky volieb do NR SR konané 05.03.2016 v obci Horné Hámre

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:     520

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:   349       67,12 %

Počet platných odovzdaných hlasov:                   348         66,92 %

Untitled 2

Skip to content